Home/Main Menu

Kitayama Rail Photos - JR West

Menu Fukui Hiroshima Hyōgo Ishikawa Kyōto Mie Nara Niigata Okayama Ōsaka Shiga Shimane Tottori Toyama Wakayama Yamaguchi

Shiga Prefecture

JR West lines running, completely or partly, in Shiga Prefecture: Hokuriku, Kosei, Kusatsu and Tōkaidō (Biwako) lines.

JR West 683 series on a Shirasagi service bound for Toyama
Maibara, Hokuriku Line; 10 Nov 2008
JR West 113 series (KuHa 111-5716)
Kibukawa, Kusatsu Line; 4 Apr 2010
JR West 111-5700
Kibukawa, Kusatsu Line; 8 Apr 2017

Menu Fukui Hiroshima Hyōgo Ishikawa Kyōto Mie Nara Niigata Okayama Ōsaka Shiga Shimane Tottori Toyama Wakayama Yamaguchi