Home/Main Menu

Kitayama Rail Photos - Shinkansen

Menu Akita Shinkansen Hokkaidō Shinkansen Hokuriku Shinkansen Jōetsu Shinkansen Kyūshū Shinkansen Sanyō Shinkansen Tōhoku Shinkansen Tōkaidō Shinkansen Yamagata Shinkansen

Hokkaidō Shinkansen

JR Hokkaidō line between Shin-Aomori and Shin-Hakodate-Hokuto.

E5/H5 on a Hayabusa service
Shin-Aomori; 17 May 2016
JR East E5
Shin-Hakodate-Hokuto; 17 May 2016

Menu Akita Shinkansen Hokkaidō Shinkansen Hokuriku Shinkansen Jōetsu Shinkansen Kyūshū Shinkansen Sanyō Shinkansen Tōhoku Shinkansen Tōkaidō Shinkansen Yamagata Shinkansen