Engelska - English

Med tåg i Japan

1. Nagoya 2. Fuji & Tokyo 3. Tateyama Kurobe Alpine Route 4. Toyama - Takayama - Tsuyama 5. Tsuyama - Hiroshima 6. Runt Kitakyushu 7. Fukuoka 8. SL Hitoyoshi & Hisatsu-linjen 9. Nagasaki 10. Okayama och NÖ Shikoku 11. Hyogo 12. Osaka 13. Kattlinjen 14. Nankai 15. Lite of varje

11. Hyogo

Hyogo är länet väster om Osaka. Kobe är den största staden. Nedanför några bilder från två platser i Hyogo.

I bergen i västra Hyogo längs den gamla Sanyo-linjen ligger Kamigori. Stationen blev en järnvägsknut 1994 då Chizu-järnvägen öppnade. "Super Hakuto" är ett Chizu-tåg som kör vidare på JR spår till Kyoto. Det är alltid personalbyte i Kamigori eftersom tåget byter järnvägsbolag där.
Mukogawa-linjen är 1,7 km lång med två mellanstationer. Plattformarna ligger i 90° vinkel med huvudlinjen.

1. Nagoya 2. Fuji & Tokyo 3. Tateyama Kurobe Alpine Route 4. Toyama - Takayama - Tsuyama 5. Tsuyama - Hiroshima 6. Runt Kitakyushu 7. Fukuoka 8. SL Hitoyoshi & Hisatsu-linjen 9. Nagasaki 10. Okayama och NÖ Shikoku 11. Hyogo 12. Osaka 13. Kattlinjen 14. Nankai 15. Lite of varje

© Göran Bæckström 2014